Duurzaamheid

Voor Cerexagri B.V. vormt duurzaam ondernemen een belangrijk uitgangspunt. Ecologische, economische en sociale belangen worden tegen elkaar afgewogen, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Een verantwoord evenwicht is daarbij altijd het streven om bij te kunnen dragen aan een wereld die efficiënter en zuiniger omgaat met de beschikbare grondstoffen en energie.

Cerexagri B.V. is deelnemer aan het Responsible Care Programma van de VNCI, de Vereniging van de Nederlands Chemische Industrie. Continu verbeteren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zijn daarin een noodzakelijke voorwaarde. Het Product Stewardship programma van Nefyto, de Nederlandse stichting voor Fytotfarmacie, sluit hier nauw bij aan.

  • Gerealiseerde voorbeelden van duurzaamheid uit het recente verleden
    reductie van CO2 uitstoot van vrachtwagens door het verhogen van de concentratie van één van de grondstoffen.
  • Vrijwel halveren van de hoeveelheid verpakkingsafval in de keten door het introduceren van een nieuwe verpakking.
  • Verbeteren van de houdbaarheid van product.
  • Het duurzaam verwerken van ons afval.

Comments are closed.