Afdeling Landbouw

Onlangs is de Development organisatie in Rotterdam versterkt met de afdeling Landbouw. Deze groep spitst zich toe op het uitvoeren van veldtesten met de producten die op het lab worden ontwikkeld. Door de producten op de beoogde gewassen te testen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het optimaal ontwikkelen van onze producten. Hierbij wordt gestreefd naar gebruiksvriendelijkheid en een optimale werking bij zo laag mogelijke chemische belasting.aardappelen

Comments are closed.