Koninklijke Onderscheiding uitgereikt bij Cerexagri B.V.

Op 3 juli 2014 is onze oud medewerker de heer P.C. (Carel) Diepenhorst Koninklijk onderscheiden o.a. voor zijn werk als chemisch analist op ons Research & Development laboratorium.Ridder Carel 048

De heer Diepenhorst heeft meer dan 40 jaar gewerkt bij Cerexagri BV aan de Vondelingenplaat.Hij was hier chemisch analist op het Research & Development laboratorium om een bijdrage te leveren aan een veilig gewasbeschermingsmiddel. Hij is een wetenschappelijk onderzoeker met bijzondere uitkomsten.Dit betekent dat hij door inventief analytisch-chemisch onderzoek de productkwaliteit van een potentieel schimmelbestrijdingsmiddel heeft weten vast te stellen en daardoor de productie ervan heeft helpen verbeteren. Hierdoor is het betreffende middel wereldwijd als een probaat en veilig gewasbeschermingsmiddel geaccepteerd. Vanwege de relatief lage kosten van het middel draagt het substantieel bij in een verbeterde voedselproductie met name in ontwikkelingsgebieden. Het spreekt voor zich dat de economische positie van Cerexagri BV voor een gedeelte is gebaseerd op het werk wat de heer Diepenhorst gedurende zijn loopbaan uitgevoerd heeft. Uiteraard heeft hij vele belangrijke patenten en internationale publicaties (mede) op zijn naam staan waar hij een substantiële bijdrage aan heeft geleverd. De heer Diepenhorst is op 28 februari 2013 officieel met zijn werkzaamheden gestopt om van zijn pensioen te genieten. Echter, hij is momenteel nog steeds een aantal uren per week betrokken in het kwaliteitslaboratorium voor een aantal afrondende onderzoeken. Tijdens zijn actieve loopbaan is hij vanaf 1972 lid geworden van CNV Vakmensen en tot aan zijn pensionering Kaderlid geweest. Hij heeft aan het begin gestaan van de oprichting van de Ondernemingsraad binnen Cerexagri BV. Hij heeft een altruïstische bijdrage geleverd aan de sociale samenhang van het bedrijf en hij fungeerde eveneens als vertrouwenspersoon voor collega’s in overleg situaties met bedrijfsleiding en intercollegiaal. Tevens is hij altijd nauw betrokken geweest bij de CAO onderhandelingen. Tot slot heeft hij vele jaren belangeloos deelgenomen aan de Roparun. Binnen de teams waar de heer Diepenhorst deel van uitmaakte, was hij voorbereider en coördinator van het evenement waarbij o.a. de routevoorbereiding (zelf op de fiets de route verkennen) en het maken van organisatorische draaiboeken tot zijn taken behoorde. Decorandus heeft zich ingezet op een manier die uitstijgt boven hetgeen de maatschappij van hem mocht verwachten.
Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd de heer Pieter Carel Diepenhorst te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De burgemeester van Albrandswaard reikt de onderscheiding op donderdag 3 juli 2014 om 10.00 uur uit bij Cerexagri BV, Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat – RT, havennummer 3255.

Comments are closed.