Missie

Cerexagri stelt zich tot doel op economisch verantwoorde wijze, binnen de wettelijke kaders, specifieke bedrijfsinterne vereisten, de VBS-elementen en de ISO normen 9001, 14001 en 45001 van in de markt gevraagde chemische producten te ontwikkelen, te produceren, op te slaan en te verzenden.

Hierbij speelt het voldoen aan de klanteisen en voorkomen van incidenten en ongevallen die schade kunnen toebrengen aan mens, dier en milieu een primaire rol.

Comments are closed.