Afvalwaterzuivering

Afvalwaterverwerking voor eigen gebruik en een derde partij.

In de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) worden de industriële en huishoudelijke afvalwaterstromen van de locatie behandeld.
Het afvalwater wordt aëroob biologisch gezuiverd in een zogenaamd laagbelaste actiefslib installatie met puntbeluchting.
Het effluent van de AWZI wordt automatisch flowproportioneel bemonsterd, voordat het via de Centrale lozing wordt afgevoerd naar de Nieuwe Maas.

Comments are closed.